Mối liên hệ giữa các neuron thần kinh với nhau và với toàn cơ thể

0
2372

Hệ thần kinh là một hệ cơ sở vật chất của nhận thức và trí nhớ , nó khởi phát tất cả các vận động theo ý muốn.vì thế mà ta nói đây là một hệ rất phức tạp và quan trọng cần con người không ngừng tìm tòi và phát triển kiến thức về hệ thần kinh để có thể bảo vệ và chữa trị được các bệnh liên quan đến thần kinh

 

1.Về mặt giải phẫu

Về mặt giải phẫu , giữa đầu tận cùng nhánh trục của neuron thần kinh này và thân hoặc nhánh gai của neuron kia có một khoảng gián đoạn hẹp gọi là synap. Khi xung động thần kinh đi tới đầu tận cùng của nhánh thì đầu ày giải phóng ra các chất dẫn truyền thần kinh đi qua khe synap đến tác động và gây ra xung động ở neuron tiếp theo . Theo cách này , xung động thần kinh ddowcj dẫn truyền liên tục qua hàng loạt neuron. Nhờ hệ thần kinh , cơ thể có được những đáp ứng thích hợp trước những thay đổi ( kích thích ) của môi trường . Sự đáp ứng này gọi là  phản xạ . Về bản chất , môt phản xạ là luồn dẫn truyền liên tục của xung động thần kinh qua các loại neuron theo một chiều nhất định . Con đường mà xung động thần kinh đi qua gọi là cung phản xạ . Một cung phản xạ đầy đủ gồm năm thành phần : Bộ phận tiếp nhận cảm giác ; neuron cảm giác ; một hoặc nhiều neuron lên hợp ; neuron vận động và bộ phận thực hiện đáp ứng phản xạ ( cơ hoặc tế bào tuyến ). Bộ phận tiếp nhận cảm giác là đầu tận cùng của nhánh gai hoặc tế bào cảm thụ đặc biệt liên hệ với đầu tận cùng của nhánh gai . Số neuron trung giant hay đổi theo nức độ phứ tạp của phản xạ . Phản xạ cang phức tạp thì càng nhiều neuron trung gian, ở phản xạ đơn giản nhất neuron cảm giác liên hệ thẳng với neuron vận động , không có neuron trung gian.

2.Sự thoái hóa và tái tạo thần kinh

Nhánh trục của thần kinh ngoại vi được bọc bằng bao Schwanm ( ở ngoài ) và bao myelin ( ở trong ). Khi nhánh trục và các bao bị đứt , nhánh trục và bao myelin ở phía sau chỗ đứt bị thoái hóa . Nếu các đầu chỗ đứt áp sát nhau , các đầu bao Schwanm liền tạo nên một ống rỗng mới , đoạn nhánh trục ở trước chõ đứt dài ra tiến vào ống rỗng này , bao Schwanm tạo nên bao myelin mới và nhánh trục được tái xinh . Nhánh trục trong thần kinh trung ương không tái tạo theo cách này được vì không có bao Schwanm . Sự tái tạo các neuron mới từ các tế bào mầm còn đang được nghiên cứu .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây