Vùng hạ đồi và tuyến yên đóng vai trò quan trọng như thế nào

0
2710

 Những hormon do các tế bào thùy trước tuyến yên tiết ra đi vào mạng lưới mao mạch thứ hai của hệ cửa rồi sau đó đi vào các tĩnh mạch tuyến trước để rồi về tim phân phối tới khắp mô đích trên khắp cơ thể .

1.Vùng hạ đồi

 

Vùng hạ đồi là môt vùng nhỏ của não nằm dưới đồi thị và là vùng liên kết chủ yếu giữa các hệ thàn kinh và nội tiết, là trung tâm điều hòa quan trọng . Các tế bào của vùng hạ đồi tổng hợp ra ít nhất là chín hormon khác nhau . Các hormone của vùng hạ đồi kích thích hoặc ức chế sự bài tiết ức chế của các hormon thùy trước tuyến yên.

2.Tuyến yên

Tuyến yên là một cấu trúc hình hạt đậu có đường kính khoảng 1 – 1,5cm. Nó nằm trong hố yên của xương bướm , ở các vùng hạ đồi và bám vào vùng hạ đồi bằng một cuống hay phễu . Tuyến yên có hai phần riêng biệt về giải phẫu và chức năng . Thùy trước ( anterior lobe ) tuyến yên chiếm khoảng 75% trong lượng tuyến yên . Thùy này phát triển từ một phần trồi ra của ngoại bì gọi là túi yên ở vòm miệng. Thùy au tuyến yên cùng phát triển từ một phần trooif ra của ngoại bì gọi là nụ tuyến yên thần kinh. Thùy sau chứa các sợi trục và đầu tận cùng sợi trục của trên 10.000 neuron mà thân tế bào của chúng nằm ở nhân trên thị và quanh não thất của vùng hạ đồi.

Thùy trước tuyến yên , hay tuyến yên tiết ra những hormon điều hòa hoạt động của cơ thể , từ tăng trưởng tới sinh sản . Sự giải phóng các hormon trước tuyến yên được kích thích bởi các hormon giải phóng và kìm hãm bởi các hormon ức chế tuwg vùng hạ đồi . Những hormon này là công cụ liên kết quan trọng giữa hệ thần kinh và nội tiết

– Các hormon vùng hạ đồi tới thùy trước tuyến yên qua một hệ mạch của . Các động mạch tuyến yên trên nhánh của động mạch cảnh trong và não sau tạo nên một mạng lưới mao mạch (  thứ nhất ) bao quanh tế bào thần kinh tiết ở đáy (nền ) của vùng hạ đồi . Các hormon giải phóng và ức chế do các tế bào thần kinh tiết tổng hợp khuếch tán vào vào mạng lưới mao mạch này . Từ mạng lưới mao mạch thứ nhất , máu đi vào các tĩnh mạch của cửa các tuyến yên . Các tĩnh mạch này đi xuống bên ngoài phễu . Ở thùy trước tuyến yên , các tĩnh mạch cửa lại chia thành một mạng lưới mao mạch thứ hai bao quanh các tế bào của thùy trước . Con đường trực tiếp này cho phép các hormon của vùng hạ đồi tác động một cách nhanh chóng lên các tế bào thùy trước tuyến yên trước khi bị pha loãng hay bị phá hủy trong hê tuần hoàn. Những hormon do các tế bào thùy trước tuyến yên tiết ra đi vào mạng lưới mao mạch thứ hai của hệ cửa rồi sau đó đi vào các tĩnh mạch tuyến trước để rồi về tim phân phối tới khắp mô đích trên khắp cơ thể .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây