vi-khuan-ecoli

ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ HỌC CỦA VI KHUẨN ECOLI CHỦNG STEC